Dodany: 2013-06-21 14:02:52

 

Na czym polega transport naziemnyTransport jako pojęcie szerokie ma kilka znaczeń. Są one od siebie zależne w zasadzie są synonimami to wyrazy bliskoznaczne. Transport można podzielić na kilka zasadniczych rodzajów między innymi transport drobnicowy.

 

Transport drobnicowy to rodzaj transportu, który w większości odbywa się drogą naziemną. Dla transport drobnicowy jest to najszybszy rodzaj transportu. Przez transport naziemny rozumie się transport na ziemi. Pod tym pojęciem możemy ukryć kilka środków lokomocji. Te środki lokomocji to przede wszystkim transport kołowy, kolejowy. Transport kołowy sam obejmuje nie tylko usługi na rzecz transport drobnicowy.

 

W jego skład wchodzą przede wszystkim samochody, tiry, ciężarówki. Koleje nie służą do przewożenia transport drobnicowy. Koleją przewozi się towar sypki w ogromnych ilościach bez przesadnego pakowania go. Oznacza to przede wszystkim przewożenie nie tylko tego co mieści się w pojęciu transport drobnicowy, ale też wszystkiego co można rozumieć pod pojęciem transportu naziemnego..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Na czym polega transport naziemny
Nick: